P4 VÄST GRANSKAR GODHETSINDUSTRIN

P4 Väst avslöjar: Pengarna till Fikk gick in i grundarens privata bolag

4:49 min

Sökorganisationen FIKK marknadsförs som en ideell organisation, men i själva verket har sponsorpengarna i FIKK gått in i grundarens eget aktiebolag.

P4 Väst kan nu avslöja att Fikks senaste bokslut var så vilseledande att hälften av styrelsemedlemmarna vägrade att skriva under. Det fattades drygt 1,5 miljoner.

Det var på hösten 2016 som Peder Schillerström lämnade den kända sökorganisationen Missing People och startade Fikk, Frivilliga insatser vid kris och katastrof. Som grundare och ordförande byggde han upp en organisation med flera tusen volontärer, hemsida, sponsorintäkter och reklamfilm på webben.

Men knappt någon visste att sponsorintäkterna från företag, kommuner och kommunala bolag de första åren gick rätt in i Peder Schillerströms eget bolag Appiro AB, och att ekonomin sköttes därifrån. För 2017 och 2018 finns inga årsredovisningar för Fikk överhuvudtaget.

Inte förrän i våras upprättades det första årsbokslutet för föreningen Fikk, som alltså redovisade intäkter och utgifter för 2019. Halva styrelsen, däribland ordförande Peder Schillerström, skrev på bokslutet. Men när styrelsemedlemmarna Daniel Brodin och Mikael Rosvall såg redovisningen vägrade de skriva på.

– Min första tanke var att det måste ha blivit nåt fel här. Jag fick inte ihop beloppen och det var anledningen till att jag och andra inte skrev på årsredovisningen, säger Daniel Brodin.

Det visade sig att bokslutet inte redovisade intäkterna för hela året, utan bara för tre sista månader i FIKK. Det utelämnade helt den omsättning som hade gått via Peder Schillerström bolag Appiro AB. När en redovisningsbyrå senare gick igenom alla Fikk:s räkenskaper kom det fram att runt 1,5 miljoner kronor saknades i redovisningen.

Turerna kring årsredovisningen var en av anledningarna till att Daniel Brodin och Mikael Rosvall lämnade sina poster i styrelsen för Fikk.

Men fortfarande vet ingen av Fikks alla volontärer och insatsledare vart pengarna tagit vägen. För kostnaderna som föreningen redovisar i det nya bokslutet är dolda i posterna ”handelsvaror” och ”övriga externa kostnader”.

Kan du förstå den ilska som många har känt för Fikk inför bristen på insyn i organisation?

– Ja det är klart jag kan, jag var en av dem som lämnade under hösten. Det var en förhoppning vi hade under sommarens möte att vi skulle kunna få svar på frågor och gå vidare som en stark förening. Nu blev det inte så, säger Brodin.

Ordförande i Fikk, Peder Schillerström vill inte ställa upp på en inspelad intervju men säger ändå, citat: ”Jag har inte medvetet försökt dölja någon omsättning på något sätt” och menar att han trots allt gick med på att låta en redovisningsbyrå göra om räkenskaperna och inkludera omsättningen i hans egna bolag.

Han säger vidare att FIKK ska se över nästa års redovisning för att de ska bli tydligare.