Kvinnor och barn

Bättre barnmorskevård kan förhindra miljontals dödsfall årligen

1:15 min

Antalet kvinnor och barn som dör i samband med förlossning och antalet dödfödda barn skulle kunna minskas drastiskt om barnmorskevården runt om i världen förbättrades, visar en ny studie.

Om barnmorskevården skalades upp och förbättrades avsevärt världen över skulle det kunna förebyggas med två tredjedelar per år fram till år 2035. Det skriver en internationell forskargrupp i tidskriften Lancet Global Health.

Forskarna menar att bristen på investeringar i barnmorskevården har varit ett allvarligt problem under lång tid men att det nu allt mer lyfts fram som en prioriterad fråga av flera globala hälsoorganisationer.

I studien har forskarna använt fyra olika scenarier på de 88 låg- och medelinkomstländer som står för en majoritet av dödsfallen kopplade till graviditet och förlossning. I det bästa scenariot, där vården utökas och förbättras med 95 procent till år 2035 så skulle 4,3 miljoner liv kunna räddas varje år. Och i ett scenario där vården ökar med enbart 10 procent var femte år till 2035 så skulle 1,3 miljoner dödsfall kunna förebyggas varje år.

Referens: Andrea Nove, et al. "Potential impact of midwives in preventing and reducing maternal and neonatal mortality and stillbirths: a Lives Saved Tool modelling study". The Lancet Global Health, 2020. 
DOI:https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30397-1.