Miljöarbete

Positiv trend för minskad övergödning i Halland

1:57 min
  • Av totalt 16 nationella miljömål lyckas Halland endast uppvisa en positiv trend och det rör att minskad övergödning.
  • Satsningen på LEVA-samordnare är en effektiv insats för att sprida erfarenheter, i kombination med konkreta åtgärder att minska näringsläckage.
  • Gunnar Åhlin är en de markägare som anlagt dammar på sin mark i Stjärnarp för att minska näringsläckaget och bidra till ett förbättrat djurliv.