TÅGSTOPP

Stopp i tågtrafiken på grund av olycka

0:41 min
  • Det är stopp i tågtrafiken mellan Västerås och Enköping på grund av en  olyckshändelse.
  • Stoppet påverkar sträckan Stockholm - Västerås - Örebro- Göteborg
  • Preliminär prognos är att tågen ska vara igång tidigast vid klockan 23:00