Syriska IS-kvinnor får åka hem

7:36 min
  • I nordöstra Syrien har det kurdiska självstyret börjat släppa och skicka hem syriska kvinnor som har suttit i det ökända Al Hol lägret i nära två år. 
  • De syriska IS-kvinnorna beskrivs, till skillnad från de svenska, som ofarliga. Nu ska de tas emot i sina hemstäder och byar av klanledare som ska garantera att de inte faller tillbaka i våldsbejakande extremism.
  • Hör reportage av Ekots Mellanösternkorrespondent Cecilia Uddén

En liten pickup lastas med madrasser och ägodelar, en mamma med fyra barn klättrar upp på det täckta flaket för färden ut ur helveteslägret Al Hol, hem till släkten i Raqqa. 

Motorljudet överröstar deras svaga röster, men de säger att de är glada att få åka och den sjuåriga dottern Aisha ropar till andra mammor som står inhägnade på andra sidan ett stängsel, att de ska hälsa sina döttrar, hennes kompisar.               

Asihas pappa var IS-krigare och dödades i strid, och familjen hörde till de IS-familjer som höll ut in i det sista - i IS sista fäste Baghouz, något som brukar anses tyda på stark övertygelse om kalifatet. Innan den lilla lastbilen rullar iväg, frågar jag mamman vad hon tycker om det så kallade kalifatet idag.
– Det vill jag inte uttala mig om, svarar hon, du får ursäkta mig.

Kvinnorna som kommit för att ta avsked och som ännu inte fått tillstånd att lämna Al Hol, står på andra sidan stängslet och säger åt mig, "det förstår du väl att ingen drömmer om kalifatet nu när våra bröder sitter i fängelse och våra systrar är inspärrade här."
                
Beslutet att i omgångar sända hem syriska kvinnor och barn från Al Hol har fattats av det kurdiska självstyret i nordöstra Syrien, efter starka påtryckningar från de arabiska klanerna i de områden som IS tidigare kontrollerade. 6000 personer har redan fått lämna Al Hol.

Alla tillhörde visserligen inte IS, många var internflyktingar utan kopplingar till kalifatet, men tillräckligt många av dem var så pass extrema att det funnits en oro att de skulle återvända till sina byar och bidra till att så kallade slumrande IS-celler återuppväcks.

Men det tillbakavisas av de ansvariga.
– Vi har inte sett några säkerhetsincidenter så här långt, säger lägerchefen på Al Hol och tongivande kurdiska politiker som Ilham Ahmed, säger att det vore mycket farligare att hålla kvar kvinnorna i Al Hol, i svärtan, där alla är svartklädda. När de åker hem får de andra intryck, andra färger, och deras klanledare kommer att vaka över dem. De kommer att integreras, säger Ilham Ahmed övertygat.

Synen på de utländska IS-kvinnorna däremot är en helt annan. De flyttas också från Al Hol, men de släpps inte fria, utan flyttas till ett nyare läger - Roj som har betydligt högre standard - där tälten har betongfundament, det finns el, vatten, solceller och TV. Vissa av vägarna asfalteras.

Ett läger som inte ser särskilt tillfälligt ut och där man har pratat om att bygga avradikaliseringscenter. De utländska kvinnorna är mycket farligare än de syriska, säger den kurdiska politikern Ilham Ahmed.
                
De utländska kvinnorna gjorde ett medvetet val att resa Syrien och Kalifatet, säger Ilham Ahmed, ofta var de gifta med IS-ledare, emirer, medan många av de syriska IS-kvinnorna bara råkade befinna sig på platser som IS tog över och blev tvångsanslutna till kalifatet.

Och från den domare som ansvarar för terrorbrottsdomstolen i Qamishli får jag ytterligare en förklaring. Han säger att svenska och europeiska kvinnor är farligare för att de är mer självständiga. En syrisk kvinna som åker hem till sin klan kommer att vara lättare att kontrollera än en svensk IS kvinna som återvänder till Sverige där ingen släkt eller klan har kontroll över hennes våldsbejakande extremism.

Det är klanerna och familjerna i Raqqa och Deir AzZour som under en längre tid utövat påtryckningar på det kurdiska självstyret för att kvinnor och barn ur deras klaner skulle släppas från Al Hol.

Att kvinnorna suttit i inspärrade har ansetts förnedrande, vi kan ta hand om dem, säger klanledarna som nu garanterar att de kommer att kontrollera de återvändande kvinnorna. Sheikh Mohamed Al Souan från Raqqa säger i lokal-TV att de kvinnor som redan återvänt till områden han styr över, nu tänker på kalifatet som en dröm de levt i.
                
Jag förnekar inte att vissa av dem fortfarande drömmer, men de befinner sig inte i samma nivå av extremism, de är inte farliga. De som återvänt lever nu bland oss och ingen skulle kunna tro att de tillhört IS. På 10 - 15 dagar är de rehabiliterade, säger klanledaren.
                
Men alla är inte övertygade. Den unga kvinnliga säkerhetschefen i Al Hol-lägret säger att om det varit upp till henne hade hon inte släppt iväg alla dessa kvinnor. Hon vill inte intervjuas på band men berättar att det finns många farliga kvinnor i Al Hol, kvinnor som agerar moralpolis och upprätthåller kalifatets hårda bestraffningar.

Deras barn kastar sten på besökare. Det finns inte bara knivar utan också vapen i lägret. De senaste två månaderna har 25 personer dödats i lägret. En kvinna ströps. Hennes lik hittades dumpat i en avloppstank. Säkerhetschefen vill inte intervjuas på band.

Men när jag frågar de kvinnor som vinkade av pickuplastbilen på väg hem till Raqqa hur de ser på avradikalisering svarar de:
– Vad menar du med det? Vad betyder avradikalisering?