Friluftsliv

Stor ökning av besökare vid naturreservat i länet

0:49 min
  • Fler än vanligt har under den gånga sommaren valt att vara ute i naturen, visar en undersökning från Naturvårdsverket och länsstyrelsen.
  • Undersökningens slutsats är att mycket pekar på att det är coronapandemins restriktioner som ökat intresset för friluftsliv.
  • Länsstyrelsens mätningar av antalet besökare visar till exempel att besökarantalet vid naturreservatet Tysjöarna i Krokoms kommun ökat med 60 procent och att Sonfjällets nationalpark i Härjedalen har fått 74 procent fler besökare i sommar jämfört med förra året.

Länsstyrelsen i Jämtlands län ser positivt på ökningen men poängterar också att det är en utmaning, eftersom det rapporterats om slitna anordningar och nedskräpning vid länets naturreservat.