P3 Guld - Statut 2021

P3 Guld är en prisutdelning för ung svensk populärmusik i nio kategorier. Målsättningen är att P3 Guld ska vara Sveriges viktigaste musikpris.

Priset ska visa Sveriges Radios engagemang i ny, svensk musik. Det ska också spegla att P3 rymmer både brett och smalt.

P3s lyssnare röstar i samtliga nio kategorier. Fem av dessa är breda kategorier där en jurygrupp nominerar och publiken röstar. Fyra är genrekategorier där jurygrupper nominerar och vinnare röstas fram av publiken och jurygrupperna tillsammans. Publikens röst väger tyngst.

2020 utgår priset Guldmicken pga inställda konserter som konsekvens av pandemin. Därför delar vi endast ut 8 priser för musikåret 2020.

I varje kategori nomineras fem artister/band.

Statut:

I.Priset delas ut till den bästa musiken och prestationen i sin kategori, baserat på albumutgivning eller samlad produktion under utgivningsperioden 13/11 2019 - 13/11 2020. Undantagna från detta är:

kategorierna Årets Låt och Framtidens Artist. Årets låt bedöms utifrån bästa utgivna låt under nomineringsperioden. I kategorin Framtidens Artist utgår juryn ifrån de artister som månadsvis utsetts till Framtidens Artist av P3s musikredaktörer under nomineringsperioden. Juryn väljer ifrån dessa ut fem som nomineras till priset.

ll.Samlingsalbum tas inte upp till bedömning

Samtliga jurymedlemmar tillsätts av Sveriges Radio. I samtliga jurygrupper ingår representanter samt ordförande från Sveriges Radios musikredaktion. Jurymedlemmar som är verksamma utanför Sveriges Radio kan förekomma.

Jurymedlemmar får inte ha anknytning till skivbolag, förlag eller managementverksamhet. De får inte heller ingå i någon annan jury för andra musikpriser utöver P3 Guld.

Det finns ingen motsättning mellan de olika kategorierna. Artister, album eller produktioner kan, om de enligt P3 Gulds jurygrupper är musikaliskt relevanta, nomineras i flera kategorier.

Om oenighet uppstår har ordförande i respektive jurygrupp utslagsröst.

Alla jurygrupper står helt fria i sin bedömning, utifrån de förutsättningar som angivits i statutet för P3 Guld. Samtliga jurygrupper arbetar oberoende av varandra och utan yttre påverkan.