Coronapandemin

Distansundervisning från och med måndag

2:04 min
  • Från den 7 december till den 6 januari ska landets gymnasieundervisning bedrivas på distans.
  • Folkhälsomyndigheten motiverar rekommendationen med att smittspridningen ökar bland gymnasieelever.
  • Undantag görs för nationella prov, praktiska moment som inte kan skjutas upp och introduktionsprogrammen.