Miljökontoret vill se en läckageundersökning

1:40 min
  • Efter att P4 Skaraborg uppmärksammat slipershögarna i Otterbäcken har miljökontoret i Mariestad bett Gullspångs kommun att göra en markundersökning kring den största högen.
  • Men samtidigt är förvaltningschefen, Gösta Lindmark, inte särskilt orolig.
  • "Det här brukar vara tunga kolväten, och att de skulle sprida sig en längre sträcka tror vi väl inte på", säger han.