FARTYGSRENOVERING

Hisingsbron för låg – Barken Viking måste bogseras till Falkenberg

1:24 min
  • Den fyrmastade Barken Viking vid Lilla Bommen håller på att renoveras och ska målas i januari.
  • Men den nya Hisingsbron ställer till det — den är nämligen för låg för att Barken Viking ska nå varvet på andra sidan. Nu måste man bogsera skeppet till Falkenberg.
  • "Tidigare har vi låtit Cityvarvet och Gotenius varv renovera men Cityvarvet är nedlagt och Gotenius når vi inte", säger projektledaren på Higab Karin Lottkärr.