Coronaviruset

Tre kommuner inför besöksförbud på särskilda boenden

0:33 min
  • Ragunda, Bräcke och Strömsund inför nu tillfälliga besöksförbud på sina särskilda boenden. Det här efter att Folkhälsomyndigheten beslutat om att ge 32 av landets kommunen laglig möjlighet att utfärda förbudet.

  • Vilka kommuner som fått möjligheten grundar sig i en ansökan från kommunerna själva.

  • Beslutet gäller den 3 december till och med den 12 december.

Tidigare har kommunerna själva fattat beslut om besöksförbud, men det saknar lagstöd och från och med nu har FHM fått rätt att införa förbudet lokalt.

Undantag från förbudet får göras, för att bryta en separation mellan makar, sambor eller registrerade partners.