PANDEMINS PRIS

Covid-19 har satt sitt spår i dödsstatistiken

1:57 min
  • Över 2700 upplänningar har dött under årets elva första månader, varav 300, en dryg tiondel, av dessa har avlidit med bekräftad covid-19.

  • En förklaring till vårens höga dödlighet i covid-19 kan vara att det var en mild influensasäsong 2019.

  • "Förmodligen överlevde ett högre antal sköra personer 2019", säger befolkningsstatistikern Tomas Johansson vid SCB.