Kaliber i P1

AP-fonderna har 14 miljarder i fossila bolag – trots skärpning

2:00 min
  • För nästan två år sen skärptes lagen för Första till Fjärde AP-fonderna med hårdare krav på att de ska investera på ett hållbart sätt och i linje med Parisavtalet.
  • Trots det finns 14 miljarder kronor placerade i fossila bolag inom olja, gas och kol, visar en granskning som Kaliber gjort.
  • Att AP-fonder ändå har innehav i de fossila bolagen beror på att lagen tillåter det om de är aktiva ägare och påverkar bolagen i en hållbar riktning. 

Sasja Beslik, chef för hållbara finanser i den schweiziska banken J Safra Sarasin, är kritisk.

– Det är extremt oroande. Jag är lite chockad när jag när jag ser eller hör det här svart på vitt. Därför att 1; Det är inte lönsamt, och 2; Det har en enormt stor klimatpåverkan och det vill vi inte ha, säger han.

Kalibers granskning visar att AP-fonderna har 12 miljarder i aktier och 2 miljarder obligationer i 39 av de fossila bolag som orsakat störst utsläpp av växthusgaser.

Mest pengar är placerade i Chevron, BP, Shell, ConocoPhillips och Petrobras – några av världens största oljebolag.

Sjunde AP-fonden, soffliggarfonden, har störst innehav, trots att de egna riktlinjerna säger att fonden ska investera med hänsyn till hållbarhet.

– Vår investeringsstrategi är ju att köpa marknaden som den ser ut, säger Johan Florén, chef för kommunikation och ägarstyrning på Sjunde AP-fonden.

14 miljarder är en liten del av AP-fondernas totala kapital på drygt 2 000 miljarder. Men för nästan två år sen skärptes lagen för Första till Fjärde AP-fonderna, som förvaltar allas pensionspengar, med hårdare krav på att de ska investera på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Och i linje med Parisavtalet.

Men inget av de största fossila bolagen är i linje med 2-gradersmålet i Parisavtalet, enligt en rapport från ett investerarsamarbete, där några av AP-fonderna är med.

Christina Olivecrona är senior hållbarhetsanalytiker på Andra AP-fonden, som har 657 miljoner i aktier och nära 2 miljarder i obligationer i fossila bolag.

– Vi vill att alla ska vara i linje med Parisavtalet, det tror jag alla vill. Men det är ju också en resa, man kan inte göra det på en dag, att ställa om, säger hon.

AP-fonderna har också sålt en del innehav. Första AP-fonden har gått längst och beslutat att sälja allt innehav i fossila bolag. Att AP-fonder trots lagskärpningen ändå har innehav i de fossila bolagen beror på att lagen tillåter det om de är aktiva ägare och påverkar bolagen i en hållbar riktning.

AP-fonderna uppger att de för dialog med bolagen och tillsammans med andra stora investerare trycker på. Som exempel lyfter Första till fjärde AP-fondernas gemensamma Etikråd fram att fem europeiska oljebolag nu antagit klimatmål.

John Howchin, generalsekreterare på Etikrådet säger att det gäller att få alla fossila bolag att ändra sig.

– Nu gäller det att få dem i linje med Parisavtalet och det är precis det vi jobbar med. Men med det sagt ska jag vara ärlig. Den typen av omställningsarbete är väldigt väldigt svårt.