Kaliber i P1

Finansmarknadsministern: AP-fonderna ska vara i linje med klimatmålen

1:51 min
  • P1-programmet Kalibers granskning visar att AP-fonderna har placerat 14 miljarder av våra pensionspengar i olje-, gas- och kolbolag.

  • Finansmarknadsministern säger att innehaven ska vara i linje med de klimatmål som både Sverige och världens länder beslutat - om max två graders global uppvärmning.

  • Kommer specialgranska AP-fondernas investeringar så att man minskar utsläppen snabbt i linje kraven.

Ska vara i linje med klimatmål

Finansmarknadsministern påpekar att 14 miljarder är en liten del av AP-fondernas totala kapital på över 2 000 miljarder. Men säger att innehaven ska vara i linje med de klimatmål som både Sverige och världens länder beslutat - om max två graders global uppvärmning. För tillfället är inget av de största fossila bolagen i linje med det.

Specialgranskning

 – Det vi kommer göra är ju att under nästa år specialgranska AP-fondernas investeringar och verkligen utvärdera: investerar de så att man minskar utsläppen snabbt i linje med de krav vi ställer i lagstiftning. Gör man inte det så kommer vi att se över om styrelsen har rätt bemanning, om man faktiskt inte förstår de här lagarna och kraven som vi ställer, säger Per Bolund, finansmarknadsminister.

Lagen skärptes

Lagen för Första till Fjärde AP-fonderna skärptes för snart två år sen, efter en överenskommelse med de sex partierna i pensionsgruppen. Per Bolund kallar den världens strängaste. AP-fonderna ska investera ansvarsfullt och hållbart. Trots det tillåter lagen innehav i bolag som inte är i linje med klimatmålen OM AP-fonderna är aktiva ägare och påverkar bolagen i en mer hållbar riktning. Det finns kritik mot att lagen inte är tillräckligt skarp och att det borde finnas ett slutdatum för de fossila innehaven.

Lagen utvärderas

– Nu ska vi utvärdera den lag som vi har fått på plats. Men kravet från lagstiftningen och från oss i politiken är ju att investeringarna ska ligga i linje med att minska utsläppen snabbt och i linje med det som vi har kommit överens om internationellt och de miljömål vi har satt i Sverige, säger Per Bolund, finansmarknadsminister.