Vaccination globalt

Mer pengar behövs för rättvis vaccinfördelning - rika länder bör hjälpa fattiga

1:59 min

Utan en medveten ansträngning från världens rika länder finns en risk att behoven av vaccin hos de allra fattigaste länderna, i alla fall till en början, inte kommer tillgodoses.

– Det är upp till oss att verkligen se till att fattiga länder får tillgång till de vaccin som lämpar sig bäst för deras befolkning. Det solidariska tänkandet har i viss mån varit en bristvara under Covid-pandemin, men det är otroligt viktigt att vi faktiskt försöker komma tillbaka till det, säger Anna Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet.

Av bland annat Världshälsoorganisationen WHO lanserades tidigare i år det globala projektet Covax, där de flesta av världens länder samarbetar för en rättvis vaccinfördelning. Målet är att också låginkomstländer ska kunna vaccinera minst 20 procent av sina befolkningar under 2021.

Ann Lindstrand är ansvarig på WHO för att förbereda världens länder inför Covid-19-vaccinationen. Enligt henne finns det än så länge bara finansiering för en cirka en tredjedel av de två miljarder doser som behövs. Hoppet står nu till att världens rika länder, finansiella institut och privata rådgivare ska skjuta till resten.

– Det här är av allas intresse. Om inte alla blir skyddade kommer vi inte kunna stoppa den här pandemin. Finansieringen är inte säkrad ännu, men jag tror den kommer bli det, säger hon.

Förutom den faktiska fördelningen av vaccin finns det även andra viktiga aspekter att beakta. Bland annat måste man fånga upp alla de barn som på grund av pandemin inte fått vaccin mot till exempel mässling, röda hund och polio, som räddar miljontals människoliv varje år.

– Annars kommer vi få utbrott samtidigt av de sjukdomarna, vilket vi absolut vill undvika, säger Ann Lindstrand.