Skrivs ut snabbare

Halverad vårdtid på intensiven för covidpatienter

1:58 min
  • Antalet dagar en covidpatient vårdas på iva har nästan halverats jämfört med i våras, från 16 till 9 dagar, visar siffror från Folkhälsomyndigheten.
  • En anledning tros vara att man blivit bättre på att behandla med proppförebyggande mediciner.
  • ”Ganska många som legat i respirator har blivit av med den efter några dagar”, säger överläkare Karin Frisell på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

– I våras låg de kvar där länge, den här gången kommer de till oss och blir ganska snart bättre, säger Karin Frisell, överläkare och medicinskt ledningsansvarig på intensivvårdsavdelningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

En anledning till att vårdtiderna kortats tror Karin Frisell är att man blivit bättre på att behandla med proppförebyggande mediciner, och många patienter ofta hunnit få en hög dos kortison innan de hamnar på iva.

– De blir inte så superinflammatoriska som de blev i våras. Även om det kommer två patienter varje dag, så blir vi av med en eller två om dagen, och det är hoppfullt, säger Karin Frisell.

Magnus Gisslén, som är professor och överläkare på infektionskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, säger att de i Göteborg också märkt en snabbare omsättning av patienter, och att fler patienter med stort behov av syre kan klara sig med syrgasbehandling i näsan.

– Vi lägger färre i respirator, vi vårdar i större utsträckning patienter som har ett stort syrgasbehov i högflödesgrimma. Och respiratorbehandlingen i sig är förenad med risker och förlänger vårdtiden, även om den är livräddande när den väl behövs.

Förutom bättre medicinering, och att de lärt sig vilka som kan klara sig utan respirator, tror överläkare Magnus Gisslén att en annan faktor som förkortar vårdtiden är att fler patienter snabbare söker vård.

– Vi har noterat att många patienter som söker sjukvård och läggs på sjukhus nu kommer lite tidigare, innan de blivit så sjuka. Och i många fall kan man förbättras snabbare och kan gå hem snabbare. Sen ska man komma ihåg att man uppmanades av sjukvården att vänta vilket var lite olyckligt.