Ny sanktionslag

Enighet i EU kring ny Magnitskij-lag

0:15 min
  • EU-länderna har enats om ett nytt sanktionssystem för att straffa människorättsbrott över hela världen.
  • Det nya ramverket liknar den amerikanska så kallade Magnitskijlagen, som kom till 2012 för att kunna straffa personer som ansågs inblandade i hur den ryske advokaten Sergej Magnitskij avled under högst oklara omständigheter.
  • Hittills har EU endast kunnat införa sanktioner som varit specifikt inriktade på vissa konflikter eller problemområden.