Vi i femman 2021

Uttagningen är klar – här är facit

  • Nästan 3000 klasser deltog i uttagningen till Vi i femman 2021 och svarade på de 25 frågorna. Dessa 200 gick vidare.
  • Nu kan du se de rätta svaren på uttagningsfrågorna. Hur många kunde du?

Här är de rätta svaren på våra 25 uttagningsfrågor

1. Vilken öken ligger i Afrika?
1. Mojaveöknen 
X. Gobiöknen 
2. Kalahariöknen

2. Vilket är ett officiellt svenskt minoritetsspråk?
1. Gutamål 
X. Bokmål 
2. Finska 

3. Vad hette den stora pandemin i början av 1900-talet?
1. Spanska sjukan
X. Danska sjukan 
2. Franska sjukan

4. Vilket år blev Storbritannien medlem i EU?
1. 1943 
X. 1973
2. 2003

5. Vilken vitamin bildas i kroppen av solljus?
1. A-vitamin 
X. C-vitamin
2. D-vitamin

6. Vad kallas armén av lersoldater?
1. Röda armén
X. Stenarmén
2. Terrakottaarmén

7. Vilket är det latinska samlingsnamnet för getingar?
1. Vespa
X. Bombus 
2. Capra

8. Vad heter den stora flygplatsen utanför Köpenhamn?
1. Gardermoen 
X. Kastrup
2. Sturup

9 .Vilket av följande bråktal är det samma som en fjärdedel?
1. 4/16
X. 4/8
2. 8/16

10. Vad är 3600 sekunder? 
1. Ett dygn 
X. 6 minuter 
2. En timme

11. Vad kallas en båts första resa?
1. Charter 
X. Jungfruresa
2. Sjösättning

12. Vad kallas den som redogör för en händelse i domstol? 
1. Mentor 
X. Vittne
2. Ledamot

13. Hur många centimeter är 0,09 meter?
1. 90 cm
X. 9 cm
2. 0,9 cm

14. Vilka 3 bokstäver är valutabeteckningen för den svenska kronan?
1. SEK
X. SVE 
2. KRO

15. Vad heter den grekiska ön där Heraklion är den största staden?
1. Kreta
X. Rhodos 
2. Korfu

16. Vilken av följande Pokémon är inte en av eld-typ? 
1. Vulpix 
X. Charmander 
2. Psyduck

17. Vilken färg har en tussilago?
1. Vit 
X. Gul
2. Blå

18. Vilken slags rotfrukt är Asterix? 
1. Morötter 
X. Potatis
2. Selleri

19. Vilket är den tyska förbundskanslerns förnamn?
1. Gretchen 
X. Helga 
2. Angela

20. Vad betyder det svenska ordet ”genant”? 
1. Välstädat 
X. Tydligt 
2. Pinsamt

21. Vad kallas tecknen i fornegyptisk bildskrift?
1. Hieroglyfer
X. Sanskrit 
2. Liturgi

22. Vad heter handjuret hos hönsfåglar?
1. Tupp
X. Sarv 
2. Bagge

23. Hur många grader är vinkelsumman i en triangel?
1. 90° 
X. 180°
2. 360°

24. Vilket av följande länder har landgräns mot Turkiet?
1. Turkmenistan 
X. Bulgarien
2. Libanon

25. Vilken yrkesgrupp har koll på termen ”backslick”?
1. Frisör
X. Snowboardåkare 
2. Kranförare