Svarta hål

Svarta hål kan innehålla ett "maskhål"

1:59 min

En gåta kring svarta hål som gäckat forskarna i flera decennier kan vara på väg mot sin lösning - en fantasieggande lösning. Det handlar om vad man kallar de svarta hålens informationsparadox.

- Här blir det alltså maskhål, något slags tunnlar in i andra världar, som är en viktig ingrediens, säger Bengt Gustafsson, professor emeritus i astrofysik vid Uppsala universitet.

En tunnel till en annan värld eller en annan tid finns i det svarta hålets mitt, enligt den här beskrivningen alltså. En beskrivning som inte från början syftar till att visa just detta märkliga, utan till att lösa det man kallar de svarta hålens informationsparadox.

Den handlar om vad som händer när ett svart hål långt fram i tiden försvinner. Då dunstar det bort, i i stort sett informationslös så kallad Hawkingstrålning – och försvinner. Informationen om vad som en gång föll in i det svarta hålet tycks då också försvinna.

Men information kan inte försvinna, i grundläggande bemärkelse, enligt kvantmekaniken. Det här är en paradox som forskare grubblat på i decennier.

Enligt den lösning som nu diskuteras slinker informationen faktiskt ut ur de svarta hålen, lite före Hawkingstrålningen – och slipper förstöras. Samtidigt pekar beskrivningen alltså på ett maskhål i det svarta hålets mitt. En port till en annan tid, eller en annan värld. Som i science fiction – fast inte riktigt: om maskhålet faktiskt finns, går det ändå knappast att resa genom det, enligt Bengt Gustafsson.

– Informationen om dig kanske kommer igenom i bästa fall, men att du skulle överleva finns det nog få som skulle våga lita på, säger han.