Polisen dåliga klara upp brott

Förra året var polisen i Västernorrland sämst i hela Norrland på att klara upp brott. Det visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet.
Nästan 1/4 av alla brott som polisanmäldes i Västenorrland klarades upp, att jämföra med Jämtland där 1/3 av brotten klarades upp. Butikssnatteri är det brott som polisen är bäst på, sex av tio sådana brott klaras upp. Vad det gäller cykelstölder så klaras bara 2 procent upp.