Bostadspriser

Priserna på bostäder har stigit kraftigt

1:47 min
  • Priserna på både villor och bostadsrätter når i flera fall rekordnivåer.
  • Det senaste året har priserna på villor ökat med elva procent i genomsnitt i Sverige, i Storstockholm och centrala Malmö med 14 procent.
  • Vad gäller bostadsrätter så var ökningen i Storstockholm sju procent de senaste tre månaderna, jämfört med fyra procent för riket som helhet.