Reportage

Jakten på coronautrustning kräver tid och pengar hos kommunerna

4:19 min
  • Jakten på och administrationen av coronautrustning har under pandemin kommit att bli en mer resurskrävande faktor i kommunernas vardag.

  • Sökandet efter bristvaror, upprättande av centrala lager, ökade priser och oförutsägbara leveranstider. Ingen av kommunerna uppger att de har brist på något i dagsläget. Däremot finns det utmaningar.

  • "Man får jaga leverantörer lite kors och tvärs och försöka hitta utrustning och det tar ju lite tid", säger upphandlare på Karlskrona kommun Lena Dalström.

    Lyssna på reportaget och följ med ner i en källare i Ronneby - där kommunen nu förbereder ett beredskapslager.