TIMMS

Ny skolmätning – elever kvar på samma kunskapsnivå

2:06 min
  • Svenska elever ligger kvar på samma resultat i matematik och svenska, visar TIMSS-undersökningen.

  • Ojämlikheten är betydande i svensk skola, hemförhållanden och om en elev har svensk eller utländsk bakgrund spelar stor roll.
  • "En mindre segregerad skola vore av stort värde för svensk skola men förmodligen också för samhället", säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.