Minoritetsspråk

Europarådet: Sverige bör förbjuda språkdiskriminering i lag

1:43 min
  • Idag publicerade Europarådet sin rapport om hur Sverige lever upp till sina skyldigheter om att skydda de nationella minoritetsspråken.                                
  • Europarådet uppmanar bland annat Sverige att ändra diskrimineringslagen, så att språk görs till en diskrimineringsgrund, och att utöka undervisningen i och på minoritetsspråken.
  • "Jag är chockad över att det finns fall i Sverige där elever blivit tillsagda att inte prata sitt minoritetsspråk, så som finska, i skolan", säger Aleksandra Oszmiańska-Pagett som är vice ordförande i Europarådets expertkommitté för minoritetsspråksstadgan och ansvarig för rapporten som berör Sverige.