Kolla resultatet från uttagningen 2020

Gör så här:

  1. Klicka på knappen "Sök och lägg till klass"
  2. Välj sen år, län, kommun, skola och klass
  3. Tryck på Klar
  4. Då ser du medelvärdet av hur många poäng klassen fick!

Håll över staplarna i listan för att se medelresultatet för tex en klass eller en skola.

Tips: Det går också att jämföra klassens resultat med andra klasser eller skolor. Hur gick det till exempel för din skola i år jämfört med förra året? Och hur klarar ni er mot grannkommunen? Eller hela Sverige?

Om du till exempel vill få reda på poängmedelvärdet för hela Sverige så tryck på "Sök och lägg till klass", välj sen 2018, tryck på den gröna knappen "Visa i listan" och tryck på "Klar" - då ser du medelpoängen för hela landet!