Big Bang

Big bang kan vara en i raden av flera

1:50 min

Var big bang kanske inte början på allting utan en big bang i en rad av många? En teori om att det förhåller sig så arbetar en av årets Nobelpristagare i fysik Roger Penrose med.

Big Bang kallas teorin om universums födelse i en ursmäll där tid, rum och materia uppkommer.

Enligt Penroses teori, som kallas för Conformal cyclic cosmology, övergår vårt universums avlägsna framtid i en ny big bang som sätter igång vad han kallar för nästa eon. På samma sätt fanns en eon före vår, som gick över i vår big bang.

Att Roger Penrose tror att det kan vara så här motiverar han med att både universums avlägsna framtid och big bang är tillstånd där massa inte är viktigt. Skälen till det skiljer sig, men effekten är densamma i båda fallen: Massa är oviktigt. Istället är det masslös fysik som dominerar.

Roger Penrose menar att universum då "glömmer bort" hur stort det är, eftersom massa behövs för att mäta tid och rum. Konsekvensen blir att universum inte "förstår" skillnaden mellan avlägsen framtid och big bang. Enligt conformal cyclic cosmology går vår avlägsna framtid över i en ny big bang.

Om någon tycker att teorin verkar galen, är Roger Penrose beredd att hålla med.

– Det är en galen idé, men många galna idéer har visat sig stämma, säger Roger Penrose.

Hör mer i dagens avsnitt av Forskarliv.