Klimat och ekonomi

Allt fler centralbanker i världen engagerar sig i klimatfrågan

1:59 min

77 centralbanker i världen har, liksom svenska Riksbanken, gått med i nätverket Greening the Financing System som brukar kallas för centralbankernas klimatklubb.

Allt fler centralbanker i världen har börjat engagera sig i klimatfrågan. Det handlar bland annat om att minska de ekonomiska risker som klimatförändringarna kan leda till.

Anna Breman, vice Riksbankschef, säger att coronapandemin har lett till ett ökat fokus på klimatfrågan.

– I början gjorde det inte det, men nu har det faktiskt ökat fokus på klimatrelaterade risker - inte bara hos oss utan hos andra centralbanker.

77 centralbanker i världen har, liksom svenska Riksbanken, gått med i nätverket Greening the Financing System som brukar kallas för centralbankernas klimatklubb. Nätverket jobbar för att världens finanssystem ska bidra till att uppfylla Parisavtalet. Coronapandemin har lett till den största nedgången i världsekonomin på femtio år, men effekterna av klimatförändringarna kan bli minst lika svåra, är budskapet.

– Det påverkar arbetsmarknad, tillväxt, kan påverka produktivitet, inflation, och vi behöver förstå de mekanismerna.

Centralbankerna vill öka kunskapen och minska de risker som klimatförändringarna kan innebära för ekonomin. Ett exempel är att investeringar i fossil energi plötsligt kan tappa värde. I år har till exempel oljepriset sjunkit kraftigt under pandemin.

Riksbanken blev första centralbank i världen att sälja en del obligationer kopplade till kol - och oljesandutvinning för ett år sedan, och nyligen togs beslut att ställa hållbarhetskrav på de svenska företag som kan komma ifråga då banken nu stödköper obligationer för att stimulera ekonomin. Enligt Anna Breman kommer den sortens riskanalys kopplad till klimatet att bli allt viktigare för den finansiella stabiliteten.

– Man ska inte ha en övertro på vad vi kan göra. Men om vi skulle säga att det här är en fråga som inte är relevant för centralbanken, det skulle vara oerhört naivt, eftersom det kommer påverka oss.

I Vetenskapsradion Klotet kan du höra mer om riskerna med att investera i kol, olja och gas.