CHEFER

Här är det männen eller kvinnorna som bestämmer

2:00 min
  • P4 Sjuhärads kartläggning visar att andelen kvinnliga förvaltningschefer i Sjuhärads kommuner skiljer sig mellan 0 till 100 procent.
  • I Svenljunga är alla tre förvaltningschefer män och så är även kommunchefen.
  • "Jag tror inte att när vi sitter och diskuterar att det blir grabbigt, men det kan bli en viss sådan uppsyn", säger Magnus Nilsson, kommunchef i Svenljunga.