Miljö

Allt vi människor skapat väntas nu överstiga den globala biomassan

2:00 min

I år kan massan av allt det material vi människor har skapat på jorden ha blivit större än den totala biomassan på vårt klot. Det visar en studie som publicerats i tidskriften Nature.

Enligt Robert Hart, professor i miljö- och naturresursekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet, illustrerar det här på ett nytt sätt vilken effekt vi har på planeten.

– Det blir en ännu tankeställare kring den stora påverkan vi har på jordklotet, säger han.

Kan man jämföra äpplen med mobiltelefoner? Ja, det är i alla fall ungefär vad forskarna har gjort i studien, fast i mycket större skala.

De har sammanställt tidigare forskning som visar den totala massan av det material vi människor har skapat, som byggnader, vägar och teknik. Sedan har de jämfört det med data på den totala biomassan på jorden, som all vegetation och alla djur. Vatten, exempelvis hav, ingår inte i beräkningarna.

Enligt forskarnas resultat väntas alltså 2020 bli det år, då den massa vi har producerat blir större än själva biomassan. Och det har gått snabbt, sedan år 1900 dubbleras vår skapade massa var tjugonde år, skriver forskarna.

– Jag tänker att resultaten är relativt säkra. Det här ger ju oss en aha-upplevelse av just skalan och omfattningen av vår påverkan, säger Line Gordon, chef för Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet.

Hon tycker studien väcker flera frågor kring hur vi använder jordens resurser.

– Det här kan man ju se som en av drivkrafterna bakom många av de miljöproblem vi har, som förlust av biologisk mångfald, klimatpåverkan et cetera. Vi behöver förvalta den här planeten på ett mycket bättre sätt, säger hon.

Referens:
Milo R, et al. "Global human-made mass exceeds all living biomass", Nature, 2020, DOI: 10.1038/s41586-020-3010-5.