Det ekonomiska priset för pandemin

13 min
  • Hur skulle svensk ekonomi klara ytterligare nedstängningar på grund av coronapandemin?
  • Det har diskuterats sen i våras och även nu i en artikel i tidningen Wallstreet journal.
  • Samtal mellan Lars Calmfors, professor i nationalekonomi Stockholms universitet och Lars Jonung, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet