Psykologisk ålder

Människor känner sig drygt åtta år yngre än sin biologiska ålder

1:42 min

När människor får uppskatta hur gamla de "känner sig" så upplever de sig i snitt vara 8,4 år yngre än sin verkliga, biologiska ålder. Dessutom verkar de som fyller jämt känna sig mycket äldre i jämförelse med hur människor upplever sin ålder alla övriga år. Det här visar ett pågående forskningsprojekt kring psykologisk ålder.

I forskningsprojektet har Micael Dahlen, professor i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, och hans team ställt en rad olika frågor kring upplevd, psykologisk ålder till en panel på 1500 personer mellan 20 och 86 år gamla i Norge.

En av frågorna löd: "Vilken ålder känner du att du är i?"

Det visade sig, säger Micael Dahlen, att människor i genomsnitt upplever sig vara 8,4 år yngre än sin verkliga, biologiska ålder.

- Det är förvånansvärt robusta resultat för alla de åldrar vi undersökt i livscykeln. Vi uppfattar oss i snitt lite mer än åtta år yngre än vad vi är, säger Micael Dahlen.

Sedan gick forskarna vidare och frågade de som nyss fyllt 20, 30 och 40 år om hur gamla de kände sig.

- Det visade sig att att människor som har en nolla i slutet av sin ålder och nyligen har haft en jämn födelsedag plötsligt upplever sig vara "bara" sex år yngre, än sin faktiska ålder.

Vi börjar alltså känna oss "mindre unga" när vi fyller jämnt. En mycket spännande inblick i psykologisk ålder enligt Micael Dahlen.

- Det skulle betyda att vi verkar "åldras" 250 procent när vi fyller jämnt, än när vi fyller alla andra år. I alla fall så känner vi oss mindre unga.

Forskningsprojektet om psykologisk ålder ska pågå under nästa år.

Hör forskaren berätta mer om sin forskning om siffror i Vetenskapsradion Forskarliv.