Cancerbehandling

Lyckad kombination av immunterapi och transplantation av mikrobiom

1:56 min

Israeliska forskare har nu lyckats kombinera två uppmärksammade forskningsfält - transplantation av mag- och tarmbakterier och immunterapi på cancerpatienter. Det enligt en ny studie som publicerats i tidskriften Science.

I studien ingår en liten grupp om tio patienter med hudcancer. Samtliga patienter har genomgått olika typer av cancerbehandlingar, men utan resultat. De har bland annat behandlats med immunterapi där ens eget immunförsvar angriper tumören.

Forskarna till studien vill återigen behandla patienterna med immunterapi men först stärka deras immunförsvar. Ett sätt att göra det på är att byta ut deras mag- och tarmbakterier.

Därför slås patienternas egna tarmbakterier ut och man transplanterar in nya bakterier från personer som tidigare svarat bra på behandlingen.

Efter det får patienterna på nytt genomgå immunterapi för att se om de svarar bättre på behandlingen med den nya friska bakteriefloran.

– Av de tio patienter som är med ser man en effekt i tre patienter och på en av dem ser man att tumören försvinner helt och hållet, säger Hans-Gustaf Ljunggren som är professor i infektionsmedicin.

Resultatet öppnar upp för vidare studier på större patientgrupper för att bekräfta om den här kombinationen av behandlingar kan vara ett effektivt sätt att behandla vissa typer av cancer.

Hans-Gustaf Ljunggren tycker studien visar åt vilket håll cancerforskning och behandlingen av cancersjukdomar är på väg.

– Det är jättespännande resultat! Speciellt att vi i större och större  utsträckning idag försöker kombinera olika typer av behandlingar.

Referens:
E. N. Baruch et al., "Fecal microbiota transplant promotes response in immunotherapy-refractory melanoma patients", Science, doi: 10.1126/science.abb5920 (2020).