Pandemin och skolan

Elever i kläm med skolan på distans

2:00 min
  • Skolverket anser att elever i behov av särskilt stöd blir sårbara när undervisningen hålls på distans inom grundskolan och den bilden delas av flera kommuner i landet.
  • Ett 70-tal av de 234 kommuner som har svarat på Ekots enkät om distansundervisning i grundskolan uppger att de har använt det i någon form under året.
  • ”Det känns som att man förväntas vara hemma och kunna hjälpa till på dagarna. Men alla har inte möjligheten att jobba hemma" säger pappa Daniel Grynning.