skolan och pandemin

"Känns som att man lämnar dem åt sitt öde"

6:20 min
  • Det senaste året har knappt en tredjedel av de 234 kommuner som svarat på Ekots enkät haft distansundervisning i kommunala grundskolor under året.
  • Hur distansundervisningen fungerar för eleverna kan variera. Vi har träffat två familjer i Botkyrka utanför Stockholm där barnen har distansundervisning men situationerna ser olika ut.
  • Hör reportage av Marina Nilsson Malmström och Lisen Elowson Tosting.