Vatten

Dammen höll på att spricka – dammluckorna fick öppnas manuellt

1:50 min
  • Under veckan så har dammluckorna vid Snittingfallet i Bräkne-Hoby fått öppnas manuellt för att tömma dammen.
  • Detta på grund av att dammen under hösten varit på väg att spricka på grund av höga vattennivåer. "Risken fanns annars att luckorna skulle brista, och det kunde då dra med sig ganska mycket vatten som hade forsat ner mot Blekinge kustbana, som då hade kunnat ta skada", berättar exploateringsingenjör Daniel Camenell. 
  • Planen är framöver att plocka tillbaka luckorna i väntan på eventuella framtida fiskvandringsåtgärder vid platsen.