Alkoholkonsumtion ökar bland flickor i högstadiet

1:49 min
  • Andelen flickor i årskurs nio som konsumerat alkohol ökar, enligt den årliga drogvaneundersökningen. 
  • Hos pojkar ligger andelen kvar på samma nivå och narkotikabruket hos båda könen ligger också kvar.
  • På landsbygden är alkoholkonsumtionen större medans fler testat narkotika i städer.