Kaliber i P1

Statliga AP-fonder har miljarder i banker som lånar ut till kolkraft

1:59 min
  • De statliga AP-fonderna har 27 miljarder kronor i aktier i de banker som finansierar mest utvinning av olja, gas och kol.
  • Bland annat i kinesiska banker, som lånar ut mest till ny kolkraft i världen.
  • Totalt förvaltar AP-fonderna drygt 2 000 miljarder kronor.

De statliga AP-fonderna har 27 miljarder kronor i aktier i de banker som finansierar mest utvinning av olja, gas och kol. Bland annat i kinesiska banker, som lånar ut mest till ny kolkraft i världen. Och det trots att våra pensionspengar ska investeras hållbart och i linje med klimatmålen.
Det visar en granskning som P1-programmet Kaliber har gjort.
Victor Galaz, forskare på Stockholms Universitet och Stockholm Resilience Centre.

– Varje kolkraftverk gör det svårt att nå Parisavtalet. Ambitionen, och den är väldigt, väldigt tydlig igen från klimatforskning, är att den här typen av energi ska fasas ut. Men det måste gå snabbare. Och ju snabbare vi kan dra bort kapital från den här typen av verksamheter desto snabbare kommer det att gå, säger Victor Galaz, forskare på Stockholms Universitet och Stockholm Resilience Centre.

Kalibers granskning visar att AP-fonderna har 27 miljarder kronor i aktier i 30 av de banker som lånar ut mest till fossila projekt i världen och därmed möjliggör ny omfattande utvinning av olja, kol och gas. Totalt förvaltar AP-fonderna drygt 2 000 miljarder kronor. Fyra kinesiska banker finansierar mest kolkraft i världen och även i dem har en del av AP-fonderna aktier för totalt tre miljarder

– Banker finansierar allt möjligt. Vi köper ju marknaden som de ser ut. Finanssektorn är en stor del av marknaden, den globala aktiemarknaden, säger Johan Florén som är chef för kommunikation och ägarstyrning på Sjunde AP-fonden, som har störst innehav i de banker som finansierar mest fossilt.

AP-fonderna svarar till Kaliber på ett liknande sätt. Att bankerna också lånar ut till gröna projekt och att allt fler banker antar klimatmål.

Lagen för Första till Fjärde AP-fonderna skärptes för snart två år sen. Våra pensionspengar ska investeras hållbart och i linje med klimatmålen. AP-fonderna kan ändå ha innehav i bolag som inte är i linje med klimatmålen om pensionsfonderna är aktiva ägare och påverkar bolagen i en mer hållbar riktning. Men Kalibers granskning visar att de inte är det när det gäller att påverka bankernas fossila investeringar.

– Vi har ju i vårt arbete börjat med dem där vi såg de största finansiella klimatriskerna som var i de direkta vad man kallar det kol-, olje- och gasbolag. Sen så är det ju riktigt, som du säger, att det finns ju stora indirekta klimatrisker i bankerna, säger Christina Olivecrona, senior hållbarhetsanalytiker på Andra AP-fonden.

Första till Fjärde AP-fondernas gemensamma Etikråd samordnar dialogen med utländska bolag och även de samarbeten och projekt de är med i tillsammans med andra investerare.

– Etikrådets fokus har varit att ställa om oljebranschen just nu. Det är det vi måste. Vi kan inte vara med på allting vi kan inte vara med i alla projekt, säger John Howchin, generalsekretare på Etikrådet.