Ronneby

Krisledningsnämnden tog beslut för att stötta företagen

0:28 min
  • Ronneby kommun tar nästa år inte ut några avgifter för exempelvis livsmedelstillsyn eller miljötillsyn.
  • Föreningar kommer att kunna söka stöd för förlorade intäkter under det här årets fyra sista månader.
  • Det är några av besluten som Ronnebys krisledningsnämnd idag har tagit för att stödja kommunens närings- och föreningsliv.