Rektor höjde elevs betyg

En elev på Mariedalsskolan i Timrå har fått sitt betyg höjt av skolans rektor så att eleven får behörighet till gymnasiet.
Den lärare som haft eleven i det aktuella ämnet, som är ett kärnämne och därför kräver betyget godkänt, är nu kritisk till att rektorn på eget bevåg gått in och ändrat elevens betyg och menar att den aktuella händelsen visar att dagens betygssystem är fel. Men rektor Hans Nordin hävdar att det i det här fallet rör sig om särskilda omständigheter varför en enskild höjning av ett betyg var på sin plats. Det skriver Sundsvalls tidning.