USA

Trumps stämning får avslag i HD

1:59 min
  • USA:s Högsta domstol har sagt nej till att ta upp en stämningsansökan från Texas som syftade till att upphäva valresultat, Texas stämde fyra vågmästarstater vars väljare avgjorde presidentvalet i november.
  • I ett kort beslut skrev Högsta domstolen att Texas inte har formell behörighet att stämma de fyra andra staterna, eftersom Texas inte kunnat visa att man påverkats på ett sätt som är juridiskt tillräckligt.
  • 17 republikanskt styrda delstater och 126 republikanska kongressledamöter ställde sig bakom Texas stämningsansökan vilket understryker den makt Donald Trump fortsätter att ha i det republikanska partiet.