Professor: Äldre i särskilt boende behöver mer sjukvårdsinsatser

7:17 min
  • Efter den skarpa kritiken från Inspektionen för vård och omsorg mot brister i läkarvården på äldreboenden, har osäkerheten ökat i vården om när och om en demenssjuk med covid-19 ska läggas in på sjukhus.
  • Den här sköraste gruppen kan fara mycket illa och löper risk att inte få tillräckligt god vård på pressade sjukhusmottagningar, det vittnar flera läkare om idag, bland dem överläkare Karin Frisell på Mälarsjukhuset