Stort behov

Brist på vårdpersonal på sex av sju universitetssjukhus

1:59 min
  • Alla universitetssjukhus i Sverige utom Norrlands universitetssjukhus har i dag brist på sjukvårdspersonal, det framgår av uppgifter som sjukhusen lämnat till Ekot.
  • Universitetssjukhusen i Göteborg, Skåne, Stockholm, Örebro och Uppsala beskriver behovet av mer personal som stort.
  • ”Läget just nu är nästan svårare än i våras”, säger Anna Wadenhov, HR direktör på Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

För att få ihop det personalmässigt säger alla sjukhus att de ber personal jobba övertid, alla utom Norrlands universitetssjukhus säger att de flyttar personal mellan avdelningar och alla utom Universitetssjukhuset Örebro säger att de tar in mer hyrpersonal samt behöver skjuta på planerad vård.

Av sjukhusen som svarat att de har brist på personal säger samtliga att det framför allt är brist på sjuksköterskor.

På Akademiska sjukhuset i Uppsala har det bara under årets första 10 månader slutat sammanlagt  415 sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Det är 72 fler än samma period i fjol och sjukhusets HR direktör Anna Wadenhov är orolig för framtiden.

– Det vi alla är rädda för det är väl att våra medarbetare faktiskt inte orkar med den belastning som sjukvården har i dag och att det blir fler som säger upp sig, säger hon.