STUDIO ETT MÅNDAG 14 DECEMBER

Utredning: Enklare bygga sjönära i glesbygd

13 min
  • Strandskyddsutredningen föreslår att det ska bli enklare att bygga strandnära i glesbygdsområden.
  • Utredningen får kritik av intresseorganisationer som kallar den en "historisk försvagning av strandskyddet i Sverige."
  • Hör regeringens särskilda utredare Catharina Håkansson BomanErik Evestam, äganderättsexpert strandskyddsfrågor på LRF och Daniel Skog, tf vice generalsekreterare i Svenska turistföreningen.