Regionfullmäktige 14/12 kl 16.23-17.25 (slut)

65 min