Varför spreds coronaviruset inom äldreomsorgen?

12 min
  • Coronakommissionen presenterar sin första delrapport idag. I väntan på den har andra dragit olika slutsatser de senaste dagarna.
  • Vårdföretagarna har pekat på betydelsen av hög smittspridning i samhället och menar att det saknas samband mellan hur viruset spreds och personalens anställningsform på äldreboendena.
  • Fackförbundet Kommunal hävdar att personalens villkor har varit avgörande för möjligheten att skydda de äldre.
  • Hör samtalet med Tobias Baudin, ordförande på Kommunal, Sabina Joyau, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna och Ingmar Skoog, professor och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet.