Coronapandemin

Dödligheten bland Finlandsfödda i Sverige ökat dramatiskt – covid-19 förklarar inte allt

1:59 min
  • Dödligheten bland Finlandsfödda har varit över 60 procent högre under årets första sex månader jämfört med samma period de senaste fem åren, visar uppgifter från SCB, som tagits fram på uppdrag Sveriges Radio Finska.  
  • Den höga dödligheten kan delvis förklaras med att många av dom avlidna har haft underliggande sjukdomar när när de blev smittade av covid-19, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.
  • "Det finns ett mörkertal, det gör det ju hela tiden med den här sjukdomen", säger Tegnell.