Miljögifter

Farlig jord i Falun ska tas om hand på ett nytt sätt

1:35 min
  • Nu ska en del av de förorenade jordmassorna i Falun tas om hand – Falu energi och vatten har fått klartecken för att söka tillstånd för en ny deponi på Ingarvet.
  • "Vi ser en möjlighet att ta vara på det som går, men det allra farligaste avser vi att lägga på deponin", säger Per Dahlberg, vd för Falu energi och vatten.