Smittan i äldreomsorgen

Coronakommissionen: Sverige misslyckades att skydda de äldre

2:00 min
  • Sverige misslyckades att skydda de äldre under pandemin, det konstaterar coronakommissionen i sin första delrapport som publicerades idag.
  • ”Äldreomsorgen lämnades i stor utsträckning ensamma att hantera krissituationen”, skriver Kommissionen i sitt betänkande.
  • De åtgärder som regeringen och statliga myndigheter satte in i våras kom för sent och var otillräckliga, enligt rapporten.

Coronakommissionen tillsattes i somras för att utvärdera de insatser som har gjorts för att hejda smittspridningen och den första delrapporten behandlar äldreomsorgen. 90 procent av dom över 7 000 människor som hittills har dött med diagnosen covid-19 var 70 år eller äldre. Hälften av dom bodde i särskilt boende.

Sveriges ambition att skydda dom äldre har hittills misslyckats konstaterar kommissionen som också konstaterar att äldreomsorgen sedan länge har stora strukturella brister. "Den stod illa rustad att hantera en pandemi," står det.

Bland annat fanns det ingen nationell överblick över kommunernas beredskap för att kunna möta en pandemi och de statliga myndigheterna får kritik för att de inte heller har försök att få en sådan överblick i tillräcklig utsträckning.

När det gäller kompetensnivån hos personalen ser det sämre ut i Sverige än i andra nordiska länder. Kommissionen anser att riksdag och regering måste se över bemanningen inom äldreomsorgen.

Kommissionen konstaterar också att det är regeringen som bär det yttersta ansvaret för att strategin att skydda dom äldre hittills har misslyckats.