Biologisk mångfald

Sveriges ambitionsnivå för att hejda artdöden ännu oklar

1:56 min

Över en miljon arter hotas av utrotning i världen, och nästa år ska nya globala mål förhandlas fram inom FN för att hejda den pågående massutrotningen. Men Sverige ger i dagsläget inga klara besked om hur mycket natur man tänker skydda.

FN föreslår att minst 30 procent av jordens yta – både på land och till havs – ska vara skyddad natur senast 2030. För Sveriges del skulle det innebära ungefär en fördubbling av den skyddade land- och havsytan. Men om Sverige ställer sig bakom en sån ökning på nationell nivå är ännu oklart. Lovisa Hagberg är miljöpolicyansvarig på Världsnaturfonden-WWF.

– Det är ett ganska stort frågetecken där. Vi skulle väl se att Sverige blev tydligare och ambitiösare, säger hon.

I höstas ställde sig regeringen bakom EU:s nya strategi för biologisk mångfald, som också innehåller ett mål om att skydda 30 procent av land- och havsytan år 2030. Men det är ett gemensamt mål för hela unionen, som inte behöver gälla enskilda länder.

– Sverige har ju inte varit den mest pådrivande rösten i EU-förhandlingarna. Och snarare ställt många frågor och velat ha mer detaljerade underlag för att kunna gå till beslut. Och här ser vi att riksdagen behöver backa upp en stark svensk position om biologisk mångfald, säger Lovisa Hagberg.

Men att 30-procentsmålet antagits på EU-nivå kommer ha stor betydelse för Sveriges roll i FN-förhandlingarna nästa år. Det säger Jan Terstad, chef för naturmiljöenheten på Miljödepartementet.

– EU pratar i hög grad med en och samma röst faktiskt i de förhandlingarna. Och nu vilar ju EU tryggt på den strategi som är antagen, så den bildar ju en tydlig grund för EU:s positioner, säger han.

Mer om hur vi skyddar livet på jorden hör du i veckans avsnitt av Vetenskapsradion Klotet.