Sjukvården

Region Blekinge: Brist på personal har orsakat vårdskador hos barn

0:37 min
  • Två barn som är patienter inom habiliteringen har fått allvarliga vårdskador, skriver Region Blekinge i en lex Maria-anmälan.
  • I båda fallen handlar det om barn som inte har fått behandling för långvariga problem med smärta, vilket i det ena fallet har lett till minskad rörlighet.
  • Barnen har inte fått tillräckliga bedömningar eller uppföljningar på grund av personalbrist bland fysioterapeuter, skriver Region Blekinge, och av anmälan framgår att ytterligare 17 andra barn löper risk för allvarliga vårdskador till följd av brist på bedömning.